O józe

O józe toho bylo v literatuře napsáno již mnoho a účelem těchto stránek není opakovat či citovat jogíny a myslitele. To co však považujeme za důležité sdělit, j...

Jóga mudra

Mudra – neboli symbol, znamení či pečeť. JÓGA MUDRA prováděná se správným vnitřním postojem = vstup do harmonie sama se sebou a tím i s univerzálním neoso...

Jama a Nijama

JAMA – mravní pravidla Ahimsa, neboli nenásilí. Neubližování myšlenkou, slovem ani činem. Satja, neboli pravdivost, nelhaní. Myšlenka, slova i čin se...

Stupně jógy

Každý adept jógy by si měl uvědomit, že musí začít vždy u sebe a vždy z bodu poznání, ve kterém se právě nachází. V józe nelze nic přeskakovat a adept jógy by m...

Mantry

O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl, neboť v mantrách jde o něco jiného než o přesný překl...