Jóga mudra

Mudra – neboli symbol, znamení či pečeť.

JÓGA MUDRA prováděná se správným vnitřním postojem = vstup do harmonie sama se sebou a tím i s univerzálním neosobním principem života.

Technika: Výchozí pozicí je PADMASÁNA, pokud však není zvládnuta může být nahrazena VADŽRÁSANOU. Ve výchozí pozici provedeme několik klidných nádechů a výdechů. Poté levá ruka uchopí za zády zápěstí pravé ruky, či mohou být propleteny prsty rukou a dlaně vytočeny vně. Po výdechu přejdeme zvolna do předklounu, až se čelo dotkne podložky. Předklon vychází z boků, páteř je rovná a napjatá, při provádění z VADŽRÁSANY se nezvedáme z pat. V pozici volně a jemně dýcháme. Po ukončení výdrže provedeme nádech a pozvolna přecházíme zpět do sedu, do výchozí pozice.

Pro zlepšení fyzického efektu se doporučuje zádrž dechu po výdechu, dobu určuje individuální stav. Pro psychický efekt je vhodný jemný a tichý dech. V pozici se setrvává od 1 do 5 minut.

V JÓGA MUDŘE relaxujeme všechny svaly a soustředíme se na dech, resp. na celý průběh nádechu, bezdeší po nádechu, výdechu a bezdeší po výdechu. Pozice uvolňuje svaly v bederní oblasti a napomáhá upravit nesprávnou polohu břišních orgánů. Doporučuje se při chronickém zánětu jater.