Stupně jógy

Každý adept jógy by si měl uvědomit, že musí začít vždy u sebe a vždy z bodu poznání, ve kterém se právě nachází. V józe nelze nic přeskakovat a adept jógy by měl postupně ovládnout všechny části nauky. Jen pro pořádek zde uvádíme stupnici, jež by měl adept jógy projít.

1. JAMA – zdrženlivost, zákazy

2. NIJAMA – příkazy

3. ÁSANA – pozice

4. PRÁNÁJÁMA – ovládání dechu

5. PRÁTJÁHÁRA – ovládání smyslů

6. DHÁRANA – koncentrace

7. DHJÁNA – meditace, rozjímání

8. SAMÁDHI – kontemplace, nazírání