Mantry

O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl, neboť v mantrách jde o něco jiného než o přesný překlad, zde uvádíme na vaši žádost, alespoň krátké seznámení s obsahem některých z nich.

GAYATRI

Om Bhur, Bhurvah Svah, Tat Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi Dhiyo Yona, Prachodayat

„Ó, Pane, ty jsi ten, který daruje život, odstraňuje bolest a trápení, ten, který přináší štěstí. Ó, stvořiteli vesmíru, kéž obdržíme tvé svrchované, hřích ničící světlo, kéž vedeš náš intelekt správným směrem.“

Gayatri mantra je jedna z nejstarších modliteb, které lidstvo zná. Stará jako světlo samo, stejně jako vitální síla. Tato modlitba volá k nejvyšší moudrosti, brilantnosti vesmíru ukázat a osvítit naši pravou podstat. Tato mantra nám pomáhá stát se jemnými a přijímajícími k božské moudrosti, ochraňující život a podstatu našeho Bytí.

NARAYANA

Hari Om Namo Narayana

„Klaním se ti, Pane.“

Višnu je nekonečným oceánem, z něhož vzniká svět. Protože je jeho symbolem voda (Nara), sám se nazývá Nárájana – ten, který přebývá nad vodami. Višnu se považuje za udržovatele vesmíru. Ŕíká se, že je věčný, všepronikající duch a je spojován s prvotními vodami, předcházejícími stvoření vesmíru.

GOVINDA JAI JAI

Govind Jai Jai Gopala Jai Jai

Radha Raman Hari Govinda Jai Jai

Pán Kršna v inkarnaci Bal avatára je znám jako Góvinda. Jeho osobnost je všepřitahující a jeho věčnou milenkou je Rádhá. Brahma, první stvoření ve vesmíru, se modlí ke Góvindovi: „Govindam adi purushamtam aham bhajami“ – nabízím svou poslušnost nejvyššímu Pánu Góvindovi. Góvinda je zdrojem veškeré existence. Mantra oslavuje Kršnu ve své roli jako milenec Rádhy. Rádhá symbolizuje lidskou duši, která skrze intenzivní ochotu a oddanost překonává všechny sociální normy a dosahuje extatického sjednocení s Bohem.

DURGA

Om Shri Durga, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Saraswati, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Tara, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Parvati, Jai Jai Maa,Hey Maa Hey Maa, Namoh Namah

Hari Om, Hey Ma Durga …

Mantra je zvoláním chvály různým manifestacím Božské Matky, nazývané mnoha božskými jmény. Bohyně Durga reprezentuje sílu svrchovaté bytosti, jež zachovává morální pořádek a spravedlnost ve stvoření. Sanskrtské slovo Durga znamená pevnost, která je pod ochranou. Durga, též nazývaní Božská Matka ochraňuje lidstvo od zla a utrpení tím, že ničí zlé síly jako sobectví, žárlivost, předsudky, nenávist a ego.

MAHA

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare

Slovem „Hare“ vzýváme Kršnovu božskou energii. Význam mantry je následující: Zdravím Tebe, velké Bytí uvnitř. Zdravím toho nejrásnějšího. Kršnovo vědomí proniká skrz hinduistický svět a étos (společenské zvyky dané doby). Kršnovo vědomí je v každém z nás, čeká na to, aby se mohlo probudit jako oheň ze sirky. Zpívání Hare Kršna navozuje přirozený čistý stav mysli. Mantra je zvuková vibrace, která očišťuje mysl a osvobozuje ji od úzkosti a iluze.

HARI BOL

Mukunda Madhava Givinda Bol

Keshava Madhava Hari Hari Bol

Oslavujeme Kršnu a místa okolo Vrindávanu (jih Dillí), spojené s jeho životem. V krajině podobné zahradě si hrával uličnický Kršna a jako mladík okouzlil srdce mnoha místních dívek svými pohledy a neodolatelnou flétnou. V každé inkarnaci Pán Kršna jako avatár od svého dětství oddaně miluje Boha buď jako Mistra nebo nejlepšího přítele, či milence, a tak nám odhaluje nekonečné možnosti božské lásky. Přestože je věčný, z milosti se Bůh zjevuje oddaným. Přestože se zjevuje v hmotných úrovních času a prostoru, určitě z nich nepochází.

 AUM SHREE RAM

Aum Shree Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram

Starověká mantra, která je nejoblíbenější mezi Rámovými oddanými napříč Indií. V podstatě oslavuje krásu Pána Rámy a modlí se za jeho vítězství nad všemi zlými silami světa. Pán Ráma je považován za dokonalého avatára svrchovaného ochránce Višnua. Ráma je nejpopulárnějším smybolem udatnosti a ctnosti, dle slov Svámího Vivekanandy je vtělením pravdy, morálky, ideální syn, ideální manžel a hlavně, ideální král. Epos Rámájana je založen na příbězích z života Pána Rámy.

RADHA RAMAN

Radha Raman Hari Govind Jai Jai

Mantra popisuje zrcadlový obraz lásky mezi Kršnou a Rádhou. Brahmačari Gopalanandajimu, autoru této mantry, sdělil jeho Guru, že jednou bude jeho mantru zpívat celý svět. Rádhá a Kršna jsou ztělesněními lásky, vášně a oddanosti. Rádhy vášeň pro Kršnu symbolizuje intenzivní touhu duše po absolutním spojení s Bohem. Kršna je duší Rádhy a Rádhá je duší Kršny. Rádhá je neoddělitelná součást Kršny. Paramátmá je jí podřízeno. Bez ní Kršna neexistuje.

NAMAH SHIVAYA

Someshwara Shiva, Someshwara, Hare Hare Bolo Namah Shivaya

Maheswara Shiva, Maheswara, Hare Hare Bolo Namah Shivaya

Šiva je vekým stvořitelem, stejně jako ničitelem vesmíru, často zobrazovaný jako jogín meditující na hoře Kajláš v Himalájích. Mantra invokuje dvě z dvanácti svatyň Džótirlingamu v Indii. 12 hlavních svatyň v různých částech Indie, uctívajících Pána Šivu, mají dle hinduistických purán bohatou historii a tradici. Šiva odnepaměti uctíván jako Džótirlingam (svatyně, v níž je Šiva uctíván jako lingam světla). Nejjižnější lingam je umístěn v Ramešvaramu, nejsevernější je umístěn Kedarnathu v Himalájích.

 RAM

Shree Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram

Zdravím bytí v sobě, kéž bytí v sobě zvítězí. Pán Ráma se považuje za dokonalého avatára svrchovaného ochránce Višnua. Ráma je nejpopulárnějším smybolem udatnosti a ctnosti, dle slov Svámího Vivekanandy je vtělením pravdy, morálky, ideální syn, ideální manžel a hlavně, ideální král. Epos Rámájana je založen na příbězích z života Pána Rámy.

AUM JAI JAGADISH HARE

Aum Jai Jagadish Hare, Prabhu Jai Jagadish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat, Kshaname Door Kare

Aum Jaya Jagadisha Hare

Starověká melodie áratí se po celé Indii zpívá jako hymna během denních přestávek odnepaměti. V této verzi jsou slova věnovaná Bohu Višnuovi (inkarnaci Boha Rámy a Kršny) jako Pánovi vesmíru. Toto áratí (uctívání ohněm) je univerzální modlitbou člověka jakéhokoli vyznání a náboženství. Může ji tedy zpívat jak hinduista, křesťan či muslim, protože prostě a čistě oslavuje ctnosti Boha a oddanost k němu.