Kurz jógy ve skupině

Kurz jógy ve skupině je koncipován jako sestava průpravných cviků, ásán, relaxace a meditace. Vždy je dbáno na skladbu skupiny a praktikující se nemusí obávat o své zdraví v žádném ohledu.

Na jógu by měli praktikující docházet včas, což znamená alespoň takovou dobu před začátkem, za kterou jsou schopni usednout do některého ze sedů a v klidu se připravit a naladit na cvičení.

Na cvičení by měli praktikující docházet vyprázdnění, tedy alespoň 2 hodiny před zahájením cvičení, by neměli jíst a mnoho pít.

Oděv na jógu by měl být zvolen vhodně tak, aby byl teplý a pohodlný. Praktikující by se v něm měl cítit dobře po celou dobu cvičení. Není vhodné nosit šperky, které by mohli praktikujícího omezovat či tlačit. Rovněž je vhodné odložit brýle. Pro svoje pohodlí si můžete donést rovněž přykrývku, kterou použijete při relaxaci.

Vhodná podložka na cvičení by měla mít dostatečné rozměry, aby se na ni mohl praktikující položit na záda. Celé tělo i končetiny by měly být položeny na podložce. Rovněž by měla být dostatečně měkká, aby při kleku netlačily praktikujícího kolena, pokud ještě není procvičen.

Pokud měl praktikující v minulosti či právě má nějaký zdravotní problém, měl by o tom před zahájením cvičení informovat svého učitele.