Konzultace

Téma jste Vy. Ať již se chcete jen ujistit o správné cestě či máte chuť nahlédnout o kousek dál za své strachy či bolesti. Téma může být opravdové mužství či ženství a vzájemná interakce. Je možné nahlédnout na vztah k sobě či k ostatním. Zkrátka budete-li mít odvahu důvěřovat a pravdivě nahlížet na sebe, může se nám společně podařit poodhalit řešení pro Vaše otázky.

OSOBNÍ KOUČINK – individuální konzultace pro jednotlivce i páry.

Stejně jak známé přísloví říká: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život“, tak i můj přístup směřuje k otevření Vašich osobních možností, které Vám pomohou nalézat pravdivá řešení již stále, abyste nebyli odkázáni na často zavádějící pomoc zvenčí.

V čem Vám může pomoci:

– pochopení životních situací

– nasměrování pro individuální rozvoj

– pochopení a zlepšení vztahů

– objevení a rozvíjení vlastních schopností

– uvolnění, relaxace, odpočinek

– plnění přání, jak je zhmotnit

Pro koho je určen:

– pro všechny, kdo jsou ochotni připustit, že viditelné, tedy hmotné fyzické bytí je úzce spjaté s bytím nehmotným.

Jaké metody používám:

– dialog

– relaxace

– meditace

– vizualizace

– jóga

– masáže

– doteková terapie

– zvuková terapie

Příklady témat k řešení:

– psychická nepohoda

– vztahové neshody na všech úrovních

– strach ve všech rovinách

– sexualita osobní i partnerská

– vyhoření a různé krize

– partnerské masáže a sexuální techniky

Ať už jste ve výčtu možných témat našli to svoje, či máte jiné, neváhejte se na mě obrátit na tel. 731 1000 170 či e-mail: martin@klasicka-joga.cz