Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Články
JÓGA DNES PDF Tisk Email

Žijeme v době, která se začíná otevírat myšlenkám, které si dlouho musely počkat na svoji možnost proniknout k širší veřejnosti a mezi takovéto patří i téma jógy a všeho, co s ní souvisí. Ti, kdož o jógu měli zájem i dříve si k ní cestu našli, ale dospívá nová krev a ta si dnes může vybrat z mnohých variant tzv. téhož, ale přeci jen ne tak doslova.

 

Vydavatelé chrlí nepřeberné množství publikací o józe, školství a tělovýchova nové lektory jógy a osobnosti veřejného života jsou pro mnohé příkladem v tom, že jóga je dnes „moderní“.

 

Bohužel obraz jógy, která je dnes moderní má s klasickou jógou pramálo společného. Za jógu se dnes lidé snaží vydávat různá tělesná cvičení, potní seance v přetopených tělocvičnách či skupinová zpívání. Autoři klasické literatury o józe by asi žasli nad tím, jak někteří „chápou“ jógu a jistě by se sklonili před odvahou některých lektorů, kteří se vrhli do výuky s dojmem, že mají co předávat po absolvování několika kurzů. Mám dojem, že tzv. cvičitelé všech možných power jóg, aerobiku, pilátes, zumby apod. nabyli dojmu, že přibrat jógu do svého portfolia je zkrátka dobrý obchodní tah, ale bohužel zapoměli na to, že se k józe a potažmo k žákům jógy, nemohou chovat jako k předem jmenovaným cvičením.

 

Jóga není cvičení. V józe nestačí jen předvádět nacvičené figury a ohromovat žáky nastudovanými informacemi, které jsou daleko vlastnímu poznání toho, kdo je předává. Rovněž nejde o to rozvádět různá zdravotní hlediska a používat jógu jako zdravotní cvičení. A už vůbec nejde o to, stávat se vyjímečnými, ať již je to v jakémkoliv směru, neb předávána má být jóga, nikoliv rozvíjen osobní kult.

 

Jóga ve svém klasickém pojetí je hlavně hlubokou filosofií, je o každodenním celistvém vnímání, o zušlechťování charakteru, o nahlížení do svého nitra a psychologickém zkoumání. V józe postupují jen ti, kteří přijmou jógu do svého života, pro které je jóga na prvním místě a není tím míněno žádné zanedbávání jiných povinností, ba naopak. Vše co je činěno, je činěno v souladu s jógou a adept jógy je vždy plně vědomím pozorovatelem všeho, co jeho život provází. Jóga není doplněk života. Jóga je životem samým.

 

Osobně jsem neskonale vděčný za to, že v době mého hledání před 12 lety, mi do cesty přišla má guru. Jako hledající jsem prošel na desítku různých kurzů a měl jsem možnost se seznámit s mnohými lidmi, kteří se snažili vést kurzy jógy. Setkání s mojí guru a účast na jejím kurzu mi doslova otevřela oči a od té chvíle jsem věděl, že již není třeba dále hledat.

 

Dnes se setkávám s hledajícími, kteří se přijdou podívat na naše kurzy. Někteří přijdou jednou a už se nevrátí, neboť zkrátka nehledají jógu. Někteří zůstanou na pár lekcí, možná okouzleni novým, možná překvapeni účinkem, který se dá jen velmi složitě postihnout a pak stejně odcházejí, neboť nové již není novým a opakované přestává být zajímavým. Jsou tací, co se zastaví protáhnout si tělo, když zrovna mají, chuť, čas, není příliš velký mráz či horko, nebo pokud nemají v plánu zrovna nic „zajímavějšího“. Však najdou se i tací, kteří vytrvají a s důvěrou a vnitřní pokorou se snaží objevovat v sobě to, co je na počátku skryto za vlastním egem, nesprávným vnímaním či chybným úsudkem. Ano vytrvají jen ti, kteří jsou ochotni připustit, že charakter je třeba zpracovávat, utvářet a že se to neuskuteční za týden či měsíc. Že je třeba prohloubit vnímání, zdokonalit dech, poznat své tělo i mysl. V józe se každou vteřinu odehrává mnoho a nikdy nepřestane být zajímavá pro toho, kdo opravdu touží proniknout do hloubky poznání.

 

A tak všem přeji ať naleznou to, co hledají.

 

Hari Óm.

 
MANTRY I. PDF Tisk Email

O významu a přínosu manter pro adepta jógy budeme hovořit jindy a přesto, že překládání manter nemá smysl,

neboť v mantrách jde o něco jiného než o přesný překlad, zde uvádíme na vaši žádost,

alespoň krátké seznámení s obsahem některých z nich.

 

 

GAYATRI

 

Om Bhur, Bhurvah Svah, Tat Savitur, Varenyam, Bhargo, Devasya, Dhimahi Dhiyo Yona, Prachodayat

 

„Ó, Pane, ty jsi ten, který daruje život, odstraňuje bolest a trápení, ten, který přináší štěstí.

Ó, stvořiteli vesmíru, kéž obdržíme tvé svrchované, hřích ničící světlo, kéž vedeš náš intelekt správným směrem.“

 

Gayatri mantra je jedna z nejstarších modliteb, které lidstvo zná. Stará jako světlo samo, stejně jako vitální síla.

Tato modlitba volá k nejvyšší moudrosti, brilantnosti vesmíru ukázat a osvítit naši pravou podstat.

Tato mantra nám pomáhá stát se jemnými a přijímajícími k božské moudrosti, ochraňující život a

podstatu našeho Bytí.

 

  

NARAYANA

 

Hari Om Namo Narayana

 

„Klaním se ti, Pane.“

 

Višnu je nekonečným oceánem, z něhož vzniká svět. Protože je jeho symbolem voda (Nara), sám se

nazývá Nárájana – ten, který přebývá nad vodami. Višnu se považuje za udržovatele vesmíru.

Ŕíká se, že je věčný, všepronikající duch a je spojován s prvotními vodami, předcházejícími stvoření vesmíru.

 

  

GOVINDA JAI JAI

 

Govind Jai Jai Gopala Jai Jai

Radha Raman Hari Govinda Jai Jai

 

Pán Kršna v inkarnaci Bal avatára je znám jako Góvinda. Jeho osobnost je všepřitahující a jeho věčnou

milenkou je Rádhá. Brahma, sprvní stvoření ve vesmíru, se modlí ke Góvindovi: „Govindam adi purusham

tam aham bhajami“ - nabízím svou poslušnost nejvyššímu Pánu Góvindovi. Góvinda je zdrojem veškeré existence.

 

Mantra oslavuje Kršnu ve své roli jako milenec Rádhy. Rádhá symbolizuje lidskou duši, která skrze intenzivní

ochotu a oddanost překonává všechny sociální normy a dosahuje extatického sjednocení s Bohem.

 

  

DURGA

 

Om Shri Durga, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Saraswati, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Tara, Jai Jai Maa, Jai Maa Jai Maa, Namoh Namah

Om Shri Parvati, Jai Jai Maa,Hey Maa Hey Maa, Namoh Namah

Hari Om, Hey Ma Durga ...

 

Mantra je zvoláním chvály různým manifestacím Božské Matky, nazývané mnoha božskými jmény.

Bohyně Durga reprezentuje sílu svrchovaté bytosti, jež zachovává morální pořádek a spravedlnost ve stvoření.

Sanskrtské slovo Durga znamená pevnost, která je pod ochranou.

Durga, též nazývaní Božská Matka ochraňuje lidstvo od zla a utrpení tím, že ničí zlé síly jako sobectví,

žárlivost, předsudky, nenávist a ego.

 

  

MAHA

 

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare

 

Slovem „Hare“ vzýváme Kršnovu božskou energii. Význam mantry je následující: Zdravím Tebe, velké Bytí uvnitř.

Zdravím toho nejrásnějšího.

 

Kršnovo vědomí proniká skrz hinduistický svět a étos (společenské zvyky dané doby).

Kršnovo vědomí je v každém z nás, čeká na to, aby se mohlo probudit jako oheň ze sirky.

Zpívání Hare Kršna navozuje přirozený čistý stav mysli.

Mantra je zvuková vibrace, která očišťuje mysl a osvobozuje ji od úzkosti a iluze.

 

  

HARI BOL

 

Mukunda Madhava Givinda Bol

Keshava Madhava Hari Hari Bol

 

Oslavujeme Kršnu a místa okolo Vrindávanu (jih Dillí), spojené s jeho životem.

V krajině podobné zahradě si hrával uličnický Kršna a jako mladík okouzlil srdce mnoha

místních dívek svými pohledy a neodolatelnou flétnou.

 

V každé inkarnaci Pán Kršna jako avatár od svého dětství oddaně miluje Boha buď jako Mistra nebo

nejlepšího přítele, či milence, a tak nám odhaluje nekonečné možnosti božské lásky.

Přestože je věčný, z milosti se Bůh zjevuje oddaným.

Přestože se zjevuje v hmotných úrovních času a prostoru, určitě z nich nepochází.

 

 

 AUM SHREE RAM

 

Aum Shree Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram

 

Starověká mantra, která je nejoblíbenější mezi Rámovými oddanými napříč Indií.

V podstatě oslavuje krásu Pána Rámy a modlí se za jeho vítězství nad všemi zlými silami světa.

 

Pán Ráma je považován za dokonalého avatára svrchovaného ochránce Višnua.

Ráma je nejpopulárnějším smybolem udatnosti a ctnosti, dle slov Svámího Vivekanandy je vtělením pravdy,

morálky, ideální syn, ideální manžel a hlavně, ideální král. Epos Rámájana je založen na příbězích z života

Pána Rámy.

 

  

RADHA RAMAN

 

Radha Raman Hari Govind Jai Jai

 

Mantra popisuje zrcadlový obraz lásky mezi Kršnou a Rádhou. Brahmačari Gopalanandajimu, autoru této mantry,

sdělil jeho Guru, že jednou bude jeho mantru zpívat celý svět.

 

Rádhá a Kršna jsou ztělesněními lásky, vášně a oddanosti.

Rádhy vášeň pro Kršnu symbolizuje intenzivní touhu duše po absolutním spojení s Bohem.

Kršna je duší Rádhy a Rádhá je duší Kršny. Rádhá je neoddělitelná součást Kršny.

Paramátmá je jí podřízeno. Bez ní Kršna neexistuje.

 

  

NAMAH SHIVAYA

 

Someshwara Shiva, Someshwara, Hare Hare Bolo Namah Shivaya

Maheswara Shiva, Maheswara, Hare Hare Bolo Namah Shivaya

 

Šiva je vekým stvořitelem, stejně jako ničitelem vesmíru, často zobrazovaný jako jogín meditující na hoře Kajláš

v Himalájích. Mantra invokuje dvě z dvanácti svatyň Džótirlingamu v Indii.

 

12 hlavních svatyň v různých částech Indie, uctívajících Pána Šivu, mají dle hinduistických purán bohatou

historii a tradici. Šiva odnepaměti uctíván jako Džótirlingam (svatyně, v níž je Šiva uctíván jako lingam světla).

Nejjižnější lingam je umístěn v Ramešvaramu, nejsevernější je umístěn Kedarnathu v Himalájích.

 

 

 RAM

 

Shree Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram

 

Zdravím bytí v sobě, kéž bytí v sobě zvítězí.

 

Pán Ráma se považuje za dokonalého avatára svrchovaného ochránce Višnua.

Ráma je nejpopulárnějším smybolem udatnosti a ctnosti, dle slov Svámího Vivekanandy je vtělením pravdy,

morálky, ideální syn, ideální manžel a hlavně, ideální král. Epos Rámájana je založen na příbězích z života

Pána Rámy.

 

  

AUM JAI JAGADISH HARE

 

Aum Jai Jagadish Hare, Prabhu Jai Jagadish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat, Kshaname Door Kare

Aum Jaya Jagadisha Hare

 

Starověká melodie áratí se po celé Indii zpívá jako hymna během denních přestávek odnepaměti.

V této verzi jsou slova věnovaná Bohu Višnuovi (inkarnaci Boha Rámy a Kršny) jako Pánovi vesmíru.

 

Toto áratí (uctívání ohněm) je univerzální modlitbou člověka jakéhokoli vyznání a náboženství.

Může ji tedy zpívat jak hinduista, křesťan či muslim, protože prostě a čistě oslavuje ctnosti Boha a

oddanost k němu.

 
MASÁŽ DLE ÁJURVÉDY PDF Tisk Email

p1120108    p1120119

 

 

p1120123    p1120124

 

 

Co je ájurvédská masáž? 

Abhjanga je hluboce relaxační, regenerační ájurvédská masáž (hlava, obličej, celé tělo). Ájurvédská masáž má výborný účinek, protože spíše než na techniku a tlak se soustřeďuje na individuální přístup s použitím vhodných léčivých olejů a bylin. Tím navozuje v těle rovnováhu. Masáž považuje Ájurvéda za jeden z klíčových faktorů dlouhověkosti, protože kontroluje hlavní dóšu (energii) v těle - Vátu. Váta převažuje ve vyšším věku a postupně vysušuje organismus. Masáž brání předčasnému stárnutí.

 

Jaké účinky má masáž? 

Hlavními cíli ájurvédské masáže je vyloučení toxinů a odpadních látek, pročištění, regenerace a udržení síly a energie. Masáž přivádí rovnováhu těla a mysli tím, že podporuje cirkulaci, která přináší buňkám v tkáních živiny a odvádí toxiny a odpadní látky. Každá konstituce vyžaduje vhodný olej. Tak se posiluje jeho léčebná účinnost. Masáž podporuje dýchací systém, krevní oběh, snižuje hladinu stresových hormonů, zlepšuje pohyblivost, snižuje depresi, posiluje imunitu. Zvláčňuje pokožku, podporuje spánek. Posiluje zrak a svalstvo.

 

Jaký olej se používá? 

Všechny ájurvédské oleje mají vyživující a zároveň čistící účinek na kůži, tkáně a klouby. Při pravidelném používání podporují funkce látkové výměny a vylučování nestrávených látek, které se hromadí v těle a mohou způsobit nerovnováhu doš (váty, pitty, kaphy – třech základních principů neboli tělesných energií). Používáme prvotřídní organické, za studena lisované oleje též v kombinaci s bylinami vhodnými pro vaši konstituci a aromatickými oleji pro maximální efekt.

 

Jak masáž probíhá?

Při návštěvě byste měli zapomenout na čas a věnovat se jen přítomnému okamžiku. Veškeré povinnosti by měly být pro tuto chvíli zapomenuty, a čas, který jste si vyhradili na masáž byste neměli nijak znečišťovat tím, že budete po masáži spěchat za dalšími povinnostmi již tím, že na ně myslíte při proceduře. Zkrátka tento čas by měl být jen váš a ani mobilní telefon sem v toto chvíli nepatří. Před začátkem masáže předchází krátký úvodní rozhovor, vyberete si rozsah masáže a bude vám nabídnut šálek bylinkového čaje, voda. Seznámíte se s prostředím, zklidníte se. Pokud jste tak neučinili doma, bude vám nabídnuta možnost se osprchovat, případně na chvíli prohřát tělo v parní lázni. Poté následuje samotný rituál ájurvédské masáže. Masáž se provádí na speciální futonové matraci. Olej je pozvolna vtírán do pokožky, nohou, těla, rukou, případně obličeje a hlavy, přičemž na obličej a hlavu jsou používány jiné, speciálně k tomu určené druhy oleje. Součástí rituálu je aromaterapie. Po masáži máte možnost ještě nějakou dobu relaxovat, zažít účinky masáže a poté pozvolna přejít do sprchy, pokud se nerozhodnete sprchování nechat na později a dát tělu možnost, ještě déle využít masáží vložený potenciál.  

 

Celotělová masáž s masáží obličeje a hlavy cca. 180 min. 

 

Podmínky poskytnutí masáže: 

1) Vezměte prosím na vědomí, že masáž je poskytována pouze dámám štíhlé až střední postavy.

2) V případě nějakého onemocnění typu nachlazení, rýma, kašel, atd. masáž není vhodná a nebude poskytnuta.

3) V případě jakéhokoliv kožního onemocnění masáž nebude poskytnuta.

4) V případě zjištění nedostatečné hygieny masáž nebude poskytnuta.

5) V případě, že masáž zasahuje do Vaší periody, je lépe termín masáže změnit. Jde však pouze o doporučení. 

 

 Děkuji za pochopení.

 

 

Masáž provádí:

Martin Hoch

 

Na masáž se můžete objednat zde: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či na tel.: 731 100 170

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 2 z 5